Pon historie

KennelKhiwa

Kennel Khiwa.

Dyrløvsvej 1, Sdr. Alslev

4800 Nykøbing F

Telefon +45 54148226

Email. khiwa@post.tele.dk

Ponnens historie

Ponnens Oprindelse og udvikling

wczarek: er en fællesbetegnelse for hyrdehund og bruges i flere Europæriske lande,

*bla. Polen og Rusland. Ordet Nizinny: betyder lavland, i visse tilfælde dalføre/ hyrdehund. Så Polski

Owczarek Nizinny kan således oversættes til Polsk lavlands hyrdehund.

 

Der er nogen usikkerhed om racens oprindelse og alder. Men enkelte teorier findes.

 

Helt tilbage til oldtiden har får-og kvæghyrder holdt hunde til vagt, pasning og drift af flokkene.

Store og kraftige hunde forsvarede husdyrene mod rovdyr og tobenede røver, medens mellemstore

hunde blev brugt til at holde flokken samlet samt drive bortløbene dyr tilbage.

 

Til gruppen af mellemstore Europæiske hyrdehunde, som karakteriseres med riglig og lodden pels

på hele kroppen og med tilhørelse i lavlandsområderne fra Kaukasus til Pyrenerne hører følgende racer :

Gammel tysk fårhund ( fårpuddel) , Picarder, Puli, Russisk fårhund og de små Pyreneere.Ponnen knytter sig natulig til denne linie men det antages, at en middelstor tibitansk hund er forløberen.

Den samme hund som anses at være stamfar til vore dages Tibitansk terrier.

Hunden har antagelig nået Europa sammen med asiatiske normadestammer som vandrede vestover.

fra det 5. til 2. århundrede f.kr.

De kom over Balkan og langs kysten af Sortehavet og det Kaptiske hav.

 

 

I den yngre stenalder ankom hyrdestammer med oprindelse i det nære øst, områder ved Donau og Dnjepr, hvor de senere vandrede ind i polsk område. Knoglefund tyder på at de havde mellemstore hunde med.

 

Optegnelser fra det 13. århundrede viser at der blev holdt fåreflokke på 200-300 dyr på enkelte gårde.

Det var ædle dyr som oftes var impotteret fra udelandet. Det antages at disse dyr blev vogtet af både hyrder og hunde og at der på denne tid blev skabt en bestemt national hyrdehund i Polen.

 

I bogen " The Dearded Collie" af P.C. Williamsen ( London 1971 ) er der nævnt et notat fra det 16. århundrede, hvor det fremgår at der i Polen eksisterede langhårede fårhunde af jævn type og med god brugsevne.

 

Ponnen ligner unægtelig og har flere fællestræk med racer som Beaded Collie, Tibetansk Terrier og Ungarnsk Puli.

 

Efter denne tid er den Polske lavlands-hyrdehund nævnt flere gange i polske og udenlandske kilder op gennemårene, men det var først under husdyrudstillingen i forrige århundrede at man begyndte at interessere sig for racen, det gælder både avl og udbredelse.

 

I begyndelsen af 1900 aftog fåreholdet i podlasie-området hvor den langhårede hyrdehund var mest udbredt.

 

Fru Czetvertynska-Grocholska, som boede i Plat (Radsyn-området) lagde mærke til disse hunde og købte af bønderne nogle få eksemplare til at starte en kennel.

Fru Czetwertynska-Grocholska udstillede disse hunde - kaldet Polske Fårhunde- første gang i 1924 på en udstilling for duer og hunde i Warshawa.

 

Efter den tid er racen øget jævnt i antal, der har været et godt avlsarbejde medtanke på tybe og størelse.

Tidligere fandes racen i tre størelses-varianter, men avlen har koncentreret sig om en mellem-størelse.

 

Under 2. verdenskrig fik racen en stærk nedgang, men et entusisatisk avlsarbejde har fået racen på fode igen.

 

Fru Roza Zoltowska flyttede 1 1944 til Warsawa og medbragte en han og en tæve , hannen "Eros" var 16 år gammel, hermed vil jeg ikke påstå, at alle Ponner bliver så gamle.

 

Dr Danuta Hyrniewcz´s kennel Kordegardy er den person jeg kender som lagde alle sine kræfter i avlsarbejdet med Ponnen, en person der er kendt i hele Europa for sine Ponner.

 

Standarden til den Polske Lavlands Fårehund blev første gang godkendt af F.C.I. (Federation Cyologique Internationale) i 1959 men blev omskrevet 1 1971 for at tilpasse dens struktur til de nye F.C.I-krav.

 

Ponnen blev første gang udstillet i udelandet i 1963 i Budapest.

Små langhåredethunde har som sagt eksisteret i århundrede.

De findes ikke på de historiske billeder.

Det var kun de Italienske mynder, som var moderne hos de dengang adelige. Ponnen var arbejdshunde, fårhunde.

 

Det var lidt af historien om den lille Akkepot, den lille fårehund, fra de øde landsbyer, der gør karrier i verden.